Click hier om naar de website van ATA te gaan


De Atlantische Treaty Association (ATA) is een organisatie die optreedt als netwerkfacilitator in de Euro-Atlantische regio en daarbuiten. De ATA verzamelt politieke leiders, academici en diplomaten in een poging om de waarden vermeld in het Noord-Atlantisch Verdrag te bevorderen.

Sinds het einde van de Koude Oorlog en het uiteenvallen van het Warschaupact, is de rol van de Atlantische Treaty Association aanzienlijk veranderd. Gezien de veranderende aard van veiligheidspolitiek en voortdurende transformatie van de NAVO, begeeft de ATA zich nu ook buiten de grenzen van de Euro-Atlantische regio en onderneemt het nieuwe initiatieven in Centraal- en Oost-Europa, in het Middellandse Zeegebied en in de zuidelijke Kaukasus. Na het toetreden van  nieuwe landen tot de NAVO in 1999, 2004 en 2009 kende de  ATA een aanzienlijke stijging van het aantal van zijn leden en verschoof de veiligheidsfocus oostwaarts.
De ATA is actief in NAVO-programmaís zoals het Partnerschap voor Vrede (PfP) en het Mediterrane Dialoog. Tevens onderneemt het eigen eigen initiatieven zoals het Midden-en Zuid Oost-Europese Veiligheidsforum (CSEESF), de OekraÔense Dialoog en de CMS, Crisis Management Simulaties.

De Atlantic Treaty Association tracht, via discussie en politieke kanalen, de waarden vermeld in het Noord-Atlantisch Verdrag te bevorderen: Vrijheid, Vrede, Veiligheid en de Rechtsstaat. Als dusdanig, fungeert de ATA als een debatforum waarin aangesloten verenigingen gemeenschappelijke belangen en democratische doelstellingen kunnen realiseren in de steeds veranderende veiligheidscontext van de 21ste eeuw.

De ATA betrekt ook de jeugd bij haar werkzaamheden door nauw samen te werken met de jeugdafdeling, het Young Atlantic Treaty Association (YATA). YATA heeft een vormend karakter en stimuleert het debat om een nieuwe generatie verantwoordelijke politieke leiders te creŽren in de geest van de waarden die vermeld staan in het Noord-Atlantisch Verdrag.

De Atlantic Treaty Association gelooft rotsvast in de kracht van de trans-Atlantische relatie, die fundamenteel is voor de internationale stabiliteit in de 21e eeuw. ATA blijft zich ook inzetten om de waarden van beide kanten van de Atlantische Oceaan te overbruggen in het ruimer kader van de doelen van het NAVO-bondgenootschap.