Doelstellingen EAVB


1. Het bevorderen van de vrede in vrijheid, zowel tussen de landen van de Europese Unie en de Atlantische wereld als tussen die landen en derde landen.

2. Het stimuleren van de solidariteit tussen de landen van de Europese Unie van de Atlantische wereld in alle domeinen van hun betrekkingen.

3. Het in de hand werken van een beter begrip in de internationale veiligheidscontext.

4. Een zo nauw mogelijke samenwerking betrachten met de vreemde of internationale organismen die een analoog doel nastreven of waarvan de activiteiten de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vereniging bevorderen.

5. Zelf of door toedoen van derden, voor zichzelf of voor derden, activiteiten op het getouw te zetten die het verwezelijken van haar maatschappelijk doel in de hand werken.