Welkom

Admiraal Rosiers

We heten u van harte welkom op de website van de Euro-Atlantische Vereniging van BelgiŽ en nodigen u uit de getuigen te zijn van de boeiende tijden die we beleven in het hart van de instellingen die de vormgeving van ons geopolitiek kader bepalen. Zowel de NAVO als de EU hebben namelijk hun hoofdkwartier in onze hoofdstad en beide instellingen ondergingen recentelijk veranderingen die bepalend zullen zijn voor de organisatie van onze veiligheid tijdens de komende decennia.     

Deze veranderingen, hoe omvangrijk ze ook zijn, doen geen afbraak aan de gemeenschappelijke waarden die we al die jaren samen met onze bondgenoten verdedigd  hebben en die ons een nooit eerder gekend tijdperk van vrede en voorspoed gewaarborgd hebben.  

De wijze waarop deze trans-Atlantische solidariteit zich op het terrein uit, is daarentegen drastisch veranderd en zal zich verder moeten aanpassen aan de nieuwe uitdagingen et dreigingen waaraan we het hoofd moeten bieden. In moderne asymmetrische conflicten hebben we te maken met een nieuwe soort vijand die moeilijker te vatten is, maar die desalniettemin over de middelen beschikt om onze veiligheid en de vitale infrastructuren van onze economie ernstige schade toe te brengen. Hierdoor gebeuren operaties meer en meer op afgelegen plaatsen en moeten onze troepen voor langere perioden ingezet kunnen worden.     

Wij mogen niet onverschillig blijven tegenover deze veranderingen en elk van ons moet zich als plichtsbewuste burger kritisch opstellen en deelnemen aan het debat dat zich vůůr onze ogen afspeelt. Ons dubbel lidmaatschap van de NAVO en de EU, maar ook de onmiddellijke nabijheid van deze instellingen stellen ons in een bevoorrechte positie om een actieve rol te spelen in de huidige veranderingen.

Wij zijn vastberaden deze website om te vormen tot een dynamisch communicatiemiddel voor de leden van de vereniging. Naast de online-versie van de Euro-Atlantische Wereld worden ook de aankondigingen van de activiteiten, de verslagen en commentaren van conferenties en seminaries op de website gepubliceerd.

We wensen u een aangenaam en interessant bezoek en nodigen u uit om actief deel te nemen aan dit boeiend avontuur waarvan we de bevoorrechte getuigen zijn.