Word lid en help ons de Euro Atlantische veiligheid te bouwen! 

Om lid te worden, volg deze drie eenvoudige stappen :

1. kies uw type bijdrage:

- gewoon lid.....................................30€
- bijkomend lid van éénzelfde gezin....15€
- jongeren (- 35 jaar )........................15€
- bedrijven en verenigingen................125€

2. stuur een email naar membership@euratlanbel.org en vermeld de volgende gegevens :

- NIEUW LIDMAATSCHAP*
- Naam*, Voornaam*
- Privé adres*
- Type bijdrage*
 
(gewoon lid / bijkomend lid zelfde gezin  / jongere / bedrijf / vereniging)
- Plaatselijke afdeling die u wenst te vervoegen*
  kies tussen volgende opties :  (0) geen, (1) nationale en kulturele afdeling, (2) Brussel Brabant, (3) Luik, 
                                              (4) Henegouwen, (5) Antwerpen, (6) West Vlaanderen, (7) Oost Vlaanderen  
- Bedrijf of vereniging (facultatief)
- Voor studenten, instelling / studierichting
- Geboortedatum*: dd/mm/jjjj
- Telefoon*
- E-mail adres*
- GSM (facultatief)
- Fax (facultatief)
* duidt een verplicht veld aan

3. Stort het bedrag van uw bijdrage(n) op rekeningnummer  IBAN

    BE02 0000 2069 4140 
    Euro-Atlantische Vereniging van België vzw.
    Renaissancelaan 30
    1000 BRUSSEL

 en vermeld als boodschap :

BIJDRAGE, Naam, Voornaam

U kijgt een e-mail ter bevestiging van uw aanvraag 
(Nieuwe aansluitingen worden uitsluitend verwerkt tijdens werkdagen)

Uw aansluiting wordt van kracht en u krijgt uw lidkaart toegezonden van zodra uw lidgeld op onze rekening is gestort.