Ontstaan:Wat is de Euro-Atlantische Vereniging van Belgie ?

De Euro-Atlantische Vereniging van Belgie is een Vereniging Zonder Winstoogmerk opgericht op 20 september 1961 in het zog van gelijkaardige verenigingen in alle NAVO-lidstaten met als doelstelling het bevorderen van de principes, gedachten en solidariteit die aan de basis liggen van het Noordatlantisch Verdrag (Washington DC, 4 april 1949).

In 2001 werd de Vereniging omgedoopt in Euro-Atlantische Vereniging van BelgiŽ teneinde rekening te houden met de nieuwe politieke en geografische werkelijkheid die voortaan in Europa geldt. De Alliantie verruimt zich immers in oostelijke richting en treedt buiten het gebied dat eertijds de hare was. Daarnaast neemt de Europese Unie veiligheid en defensie-taken op zich die tot dan toe waren voorbehouden aan de NAVO.

De NAVO en de Europese Unie  zijn dan ook genoopt om samen te werken en onze Vereniging verleent hen hierbij haar volle steun.